" من تو را به خاطر می آورم....

بی هیچ بهانه....

شاید دوست داشتن همین باشد ،

 بی بهانه به خاطر آوردن..."

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۶/۰۸ساعت   توسط یه دیوونه  |